Digital Detox

Digital Detox

Programma Digital Detox

Sensibiliseer je medewerkers, maak hen digitaalvaardiger en stippel een Touchpointsbeleid uit voor meer focus en minder stress!

Dankzij het Digital Detox programma dat exclusief door Better Minds at Work wordt aangeboden, worden uw medewerkers zich bewust van hun eigen digitaal gedrag, krijgen ze inzicht in de mechanismen die spelen bij een overmatig en onbewust gebruik van digitale media, e-mail, applicaties en schermen én worden ze in een workshop hands on begeleid a.d.h.v. een realistische en werkbare methode om hun digitaal gebruik in goede banen te leiden.

De vorderingen van de medewerkers op individueel vlak zijn nog efficiënter wanneer het ondersteund en ingebed wordt in een company policy. We noemen dit een Touchpointsbeleid. Samen met u, stippelen we een connectiviteitsbeleid uit, aangepast aan de noden van uw bedrijf en uw medewerkers.

Op een paar weken tijd is heel uw bedrijf doordrongen van vaardig digitaal gebruik en kan het stressniveau aanzienlijk zakken en de productiviteit stijgen.

Programma Digital Detox

Het Digital Detox programma omvat 5 verschillende onderdelen, waarbij elk onderdeel ook afzonderlijk kan ingezet worden. We geven u graag advies over de meest geschikte stappen in uw specifieke context.

Digital Detox programma

Keynote Digital Detox

We zijn meer en meer vergroeid met onze smartphone; we zijn er afhankelijk van en zijn er zelfs verslaafd aan. We checken voortdurend en onbewust onze mailbox, onze sociale media en andere berichten. Elk dood moment wordt opgevuld door digitale prikkels. Ook op de werkvloer neemt de digitale intoxicatie soms storende vormen aan, en niet alleen omdat meetings dan niet meer efficiënt verlopen.

Tijdens deze presentatie licht Florence Pérès (auteur van het boek Digital Detox en vaste waarde bij Better Minds at Work) toe wat ‘always on’ doet met ons brein, waarom dit onze performantie drastisch aantast en onze stressbeleving verhoogt.

De presentatie vertrekt van wetenschappelijk materiaal, is ludiek gebracht en erg interactief. Dankzij de verkregen inzichten, de concrete adviezen en direct toepasbare tips, worden uw medewerkers gemotiveerd om vaardiger om te gaan met hun digitale tools.

Voor iedereen, duurtijd: idealiter 1u15.

Keynote Digital Detox

Workshop Digital Detox

De workshop gaat meer in de diepte dan de infosessie/keynote omdat we naast de algemene inzichten en de handige tips ook met de Touchpointsmethode werken waardoor de deelnemers zelfinzicht verkrijgen en daardoor nog concreter aan de slag kunnen gaan, rekening houdend met hun eigen situatie.

Zo gaan we een zelfanalyse doen, maar ook de ‘digitale waastest’ komt aan bod en wààr deze digitale chaos het meest voelbaar is, we kijken naar een methode om met werk/life integratie om te gaan, om digitale orde te scheppen en onderzoeken hoe we de grootste aandachtskapers kunnen aanpakken.

Tijdens deze interactieve workshop met een evenwichtige mix van informatie en oefeningen, worden de deelnemers gemotiveerd om te sleutelen aan hun digitale gewoontes. Ze leren dus om de controle terug te nemen over technologie. We zoomen ook in op inbox stress en geven bondig advies in beter gebruik van e-mail.

Op het einde van de workshop hebben de deelnemers concrete handvaten om terug meester te worden van hun digitaal leven en een persoonlijk aangepast plan om dit effectief te realiseren.

Voor alle kennismedewerkers, duurtijd: 0,5 dag

Een medewerker die bewuster en adequater gebruik maakt van technologie boet niet in op flexibiliteit en efficiëntie maar ervaart integendeel minder stress, kan zich beter concentreren en wordt productiever.
Workshop Digital Detox

Workshop Digital Detox voor leidinggevenden

Deze workshop richt zich specifiek tot leidinggevenden. We onderzoeken niet alleen hoe het gesteld is met hun eigen digitale gewoontes a.d.h.v. de Touchpointsmethode, maar zoomen ook in op een breinvriendelijk connectiviteitsbeleid. En meer bepaald wat zij als leidinggevende of teamleader kunnen doen binnen hun team om (digitale) stress te voorkomen, meer focusmogelijkheden te bieden zodat de bevlogenheid en efficiëntie van hun medewerkers gestimuleerd wordt.

Voor leidinggevenden/teamleaders, duurtijd: 0,5 dag

Workshop Leidinggevenden

Touchpoints Consultancy

Zit u ook met vragen omtrent het al dan niet opstellen van richtlijnen inzake (de)connectiviteit? Hoe gaat u als bedrijf of leidinggevende om met flexwerken en "het recht op onbeschikbaarheid"?

Door de digitalisering zijn we in de gelegenheid om andere vormen van samenwerken te verkennen. En dat creëert uitdagingen. Denk maar aan thuiswerken of werken in een multinational met verschillende tijdszones om maar enkele voorbeelden te noemen. De grenzen zijn niet meer duidelijk, de verwachtingen onduidelijk, de afspraken ingewikkeld. Wat mogen we van onze medewerkers verwachten? Hoe gaat u om met individuele keuzes over digitalisering en het collectief belang?

Samen met u stellen we een Touchpointsbeleid op, wat de visie op de bereikbaarheid en beschikbaarheid van uw medewerkers en op het gebruik van de meest optimale touchpoints definieert.

Eén van de belangrijkste componenten van zo'n beleid is het Touchpointscharter waarin onder meer de verwachtingen naar responstijden op e-mail in worden opgenomen, maar ook welke systemen en touchpoints er gebruikt kunnen worden voor interne en externe communicatie.

Lees ook het artikel van Florence Pérès over het Wetsontwerp Kris Peeters over verplicht in overleg gaan rond e-mails na de werkuren: waarom het wel zin heeft en waarom het geen zin heeft.

Een bedrijf dat de mentale gezondheid van zijn werknemers belangrijk vindt, kan niet onder afspraken over digitalisering uit.
Consultancy

Uitrol en adoptie van het Touchpointsbeleid

Uiteraard is het belangrijk om een draagvlak te creëren voor een zo optimaal mogelijke adoptie van het beleid rond connectiviteit en het gebruik van touchpoints. Hierbij horen bijvoorbeeld een uitrolstrategie, een intern communicatieplan, een adoptietraject en infosessie naar alle medewerkers toe.

Deze fase wordt op maat van uw noden opgesteld.

Bezieler van Digital Detox

Florence Pérès Florence Pérès was meer dan 20 jaar actief in de wereld van het internet en digitale media bij onder meer The Reference, ONE Agency en Duval Union Consulting. In een parallel parcours verdiepte ze zich in gezondheidswetenschappen en volgde ze onder meer een opleiding tot mindfulnesstrainer en stress en burn-out coach.

Ze is een vaste waarde bij Better Minds at Work, waar ze onder andere het 'Digital Detox' programma uitwerkte. Naast de consultancy activiteiten, is Florence een veelgevraagde spreker en auteur van het bij Lannoo gepubliceerde boek Digital Detox, minder technostress en meer focus dankzij de Touchpointsmethode.

Bestel hier uw exemplaar

Beoordelingen van lezers:

Het boek is een echte handleiding om je zelfanalyse te maken en staat ook boordevol meteen uitvoerbare tips om je digitaal gedrag te veranderen.

De impact op je stressniveau is gigantisch. Lezen dus!

De praktijkvoorbeelden maken het heel herkenbaar. Een aanrader!

Na het lezen van dit boek ben ik mijn gewoontes gaan veranderen en daar kan ik alleen maar positief over zijn!

Boek Digital Detox

Digital Detox in je bedrijf

Wens je een Digital Detox keynote of workshop in je bedrijf te organiseren of advies om een Touchpointsbeleid op te stellen voor je organisatie, dan kan je ons contacteren via ons contactformulier of via florence.peres@bettermindsatwork.com en +32 473 79 53 80

Contacteer ons   Nuttige apps & tools