Opleiding: Stress en burn-out coaching - Antwerpen

Sorry, de inschrijvingen zijn afgelopen.

Opleiding: Stress en burn-out coaching - Antwerpen I 07.11 - 06.02

 Je wilt in je eigen praktijk of in je organisatie werken aan een coachend klimaat dat bevlogenheid, dynamiek en enthousiasme bevordert bij cliënten en medewerkers. In verschillende sectoren behoren begeleiding en coaching immers tot de kerntaken van het beroep. Je wil niet alleen coachen bij problemen, maar ook mensen doen groeien waar ze reeds goed in zijn.

Deze module maakt je wegwijs in stress en burn-out coaching.  

Als insteek hanteren wij invalshoeken vanuit de positieve psychologie en de hefbomen om veerkracht en bevlogenheid te versterken: focus, bewustzijn, zelfsturing en optimisme. Deze komen ruim aan bod in de boeken Mentaal Kapitaal en Het Nieuwe Mentaal van Elke Geraerts, managing partner bij Better Minds at Work.  

Met de certificatie als Coach behaald bij Better Minds Academy kun je:

+ In je functie als leidinggevende/HR professional/preventieadviseur/vertrouwenspersoon je coachvaardigheden toepassen

+ Zelfstandig en professioneel functioneren als coach

+ Wetenschappelijk onderbouwde inzichten vertalen en methodieken beheersen om van uit het nieuwe mentaal te coachen (focus op pro-activiteit, breinmogelijkheden, empathisch leiderschap)

+ Organisaties en individuen coachen naar effectief en veerkrachtig gedrag

+ Werkdrukbeleid in organisaties implementeren (preventie, draagvlak, werkplezier en bevlogenheid ontwikkelen)

+ Reflecteren op je eigen handelen als coach (cognitief, emotioneel en sociaal meesterschap)

 

Toelatingsvoorwaarden

‚Äč+ Je hebt een bachelor of master diploma of een gelijkgesteld cognitief niveau

+ Je voert een intakegesprek waarin je je ervaring en motivatie onderbouwt

 

ORGANISATIE

De opleiding is opgebouwd volgens een goed doordacht curriculum en heldere doelstellingen en is opgevat als een ervaringsgerichte training. Je oefent vanaf dag 1 de coachvaardigheden in kleine groepen en met reële vragen. Er is veelvuldige terugkoppeling van en naar de werkcontext.

We vertrekken vanuit een intakegesprek voor elke deelnemer om het niveau van ieders coachvaardigheden in te schatten, en om een evenwichtige groepssamenstelling te garanderen. De kracht van het groepsproces en het collegiaal leren zijn van onschatbare waarde voor een professionele ontwikkeling in een beroepscontext waarin menselijk kapitaal centraal staat.

De coachcompetenties worden aan het einde van de opleiding getoetst via een assessment. Bij elke module zijn er aanvullende beoordelingstaken. Je krijgt regelmatig feedback van je trainers over je coachvaardigheden. Van de deelnemers verwachten we dat ze zelf leergroepen organiseren waarin intervisie en oefensessies uitgebreid aan bod kunnen komen. Zo worden de verworven skills geconsolideerd en verdiept.

Naast de lesdagen, het huiswerk en de leergroepen verwacht de Better Minds Academy dat je investeert in zelfstudie.

 

PROGRAMMA

We beogen het opleiden van professionele stress en burn-out coaches, of hoe wij het nog veel liever noemen: veerkrachtcoaches, die zich vlot kunnen profileren in zowel een organisatie- als individuele context. 

De contacturen lopen van 9.30 tot 16.30 uur. Het volledige traject telt 9 lesdagen.

Naast verdiepende coachvaardigheden en methodieken ligt de nadruk op de essentie van veerkracht, stress en burn-out. Vanuit wetenschappelijke en pragmatische invalshoeken worden competenties getraind om het mentaal, fysiek en sociaal kapitaal van cliënten te vergroten en te versterken. Een greep uit de invalshoeken: gezondheidspreventie, analyse van stressoren en energiebronnen, plan van aanpak ontwerpen, efficiënte en verbindende communicatie, het coachtraject en evaluatie, een nieuwe kijk op werk, talent en passie, organisatie- en team-coaching, acquisitie, …

Optioneel: Specialisatie

Hierna volgt een keuzemodule van 2 dagen waar je kan kiezen uit 2 specialisaties. Een eerste module gaat over specifieke organisatie coaching: hoe maak ik mijn organisatie burn-out-proof. In een tweede module ligt de focus op gezondheid, waarin voedings-, bewegings- en slaappatronen wetenschappelijk worden belicht. Voor beide modules worden experts uit het Better Minds at Work team ingeschakeld. Om de Certificatie te behalen, dien je minstens 1 van deze keuzemodules te volgen. 

 

JOUW ONTWIKKELING

Leergroepen

Tijdens de opleiding zijn er leerbijeenkomsten. Samen met andere deelnemers reflecteer je op het leerproces en op jouw functioneren als coach. Het doel is een verdieping in je ontwikkeling naar een professionele coach waarin je ervaringen deelt, observeert, elkaar feedback geeft en je competenties oefent.

Opdrachten en evaluatie

De opdrachten bestaan uit het voeren van een coachgesprek met een cliënt in een oefen- en in een reële context (video-opdracht). Daarnaast voer je een persoonlijk gesprek met één van jouw trainers. Samen ga je bepalen waar je staat in je ontwikkeling en waar je nog sturing kan gebruiken. Het logboek en de observaties tijdens de trainingsdagen gebruiken we als leidraad. De evaluatie gebeurt op basis van de bereikte competenties.

Logboek en POP en portfolio

Tijdens de opleiding houd je een persoonlijk logboek bij. Je volgt je ontwikkeling via een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan). Alle informatie bundel je in een portfolio.

Praktijk coaching

Gedurende de opleiding voer je in de praktijk minimaal 2 coachsessies uit en maak je hiervan een reflectieverslag (onderdeel van je portfolio). Reflectie is een belangrijk onderdeel van de opleiding: leren stil staan en kijken naar je eigen handelen. Via video-opnames krijg je gerichte feedback.

 

WANNEER, WAAR EN WIE? 

Intake gesprekken vinden plaats bij aanmelding. De sessies vinden plaats op een prachtige en inspirerende plek in Wijnegem, goed bereikbaar vanaf de snelweg. De Kanaal site is van de hand van Axel Vervoordt en heeft verschillende artisitieke plekjes die je tijdens de opleiding een creatieve mindset zullen geven. 

Els Schepens en Johnny Weustenraed zijn de vaste trainers van dienst. Zij worden bijgestaan door leden van het team van Better Minds at Work, naargelang de expertises die tijdens de sessies worden aangeleerd. Zo zal Elke Geraerts verschillende malen over mentaal kapitaal spreken.

Els Schepens is psychotherapeut en organisatiecoach. Ze doceert aan de TC-University in Rotterdam in de professionele coachopleiding. Aan de University Colleges Leuven- Limburg (UCLL) coacht ze leidinggevenden rond weerbaarheid voor stress en werkdruk. Els blikt terug op een jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van mensen in diverse organisaties. De rode draad doorheen Els’ activiteiten is passie voor groei van mensen. Ze geeft mensen de ruimte om te excelleren waarin ze goed zijn. 

Johnny Weustenraed is integratieve psychotherapeut en professionele coach. Doorheen zijn loopbaan binnen de zorgsector raakte hij geboeid door menselijke gedragingen. Hij ondersteunt in zijn praktijk en in diverse organisaties mensen met stress en burn-outklachten.
Hij is tevens docent aan de University Colleges Leuven-Limburg en traint leidinggevenden en groepen in het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden zowel in profit  als in non-profit organisaties.
Zijn aanpak is stimulerend, zorgzaam, verbindend, praktisch, efficiënt, spontaan en doelgericht met de nodige humor.

 

KERN

7, 14 & 21 november 2017

5, 12 & 19 december 2017

23 & 30 januari 2018

6 februari 2018

EVALUATIE

27 februari 2018

CERTIFIERING

7 maart 2018

SPECIALISATIE

11 & 12 januari 2018 Organisatiecoaching

18 & 19 januari 2018 Gezondheid en stress

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONALE CERTIFICERING ICF

Bij de opbouw van de opleiding Better Minds at Work Coach werd er rekening gehouden met de 11 kerncompetenties die door de Internationale Coach Federatie zijn gedefinieerd. De opleiding is daarom een goede opstap om je als coach verder te laten certifiëren door de ICF.  Meer info vind je op www.coachfederation.be en
www.coachfederation.org. Onze opleiding zorgt er bovendien voor dat je lid kan worden van de Vereniging van gecertificeerde stress en burn-out coaches -mits je ook een opleiding over de basis vaardigheden van coaching hebt gevolgd.

 

PRIJS

Kernmodule: € 3.550
Kernmodule en specialisatie: € 4.350
Prijzen zijn exclusief 21% BTW. Maak gebruik van de KMO portefeuille om tot maximaal 40% van deze sessie financieel te worden gesteund.

 

MEER INFO EN VOORWAARDEN

Neem contact op met Els Schepens voor gedetailleerde info en voorwaarden. Bij inschrijving laat je op deze pagina je gegevens al achter en samen met Els bespreek je welke modules je wanneer wilt volgen. Contact via telefoon: +32 478 580184 of e-mail: els.schepens@bettermindsatwork.com 

 

WAT ZEGGEN DEELNEMERS OVER DE COACH OPLEIDING!? 

“Een boeiend traject dat je in beweging zet en je uit je comfort-zone haalt! Confronterend, maar absoluut een aanrader!”

An Craps - Manager Realdolmen

“In de coachopleiding slaagden Johnny en Els erin om ons, op heel korte tijd, de nodige technieken, structuren en handvatten aan te reiken, om op een professionele manier aan de slag te gaan. Zij zijn beide geweldige coachen, met bakken ervaring, die ze voluit met ons deelden. Ik apprecieerde het ook dat ze vlot inspeelden op zowel onze individuele als op de behoeften van de groep. Deze opleiding is to the point en dus absoluut een aanrader.”  

Ann Beckers - AB Training

De opleiding Better Minds Professional Coaching heeft ertoe geleid dat ik, nog meer dan voordien, mij bewust ben van mijn “denken en doen”. Ik doe nog meer aan zelfreflectie dan voordien. Ik besef nu ook meer dan ooit dat personal coaches facilitators zijn die hun coachees dienen aan te zetten tot zelfreflectie om hen tot inzichten te brengen die ze reeds in zich hebben maar nog niet “naar boven gekomen zijn”. Het zal mij een prachtig gevoel geven wanneer ik kan vaststellen dat ik erin slaag om dit bij anderen teweeg te brengen.

Rudi Hellemans - QSHE Manager CFE Bouw Vlaanderen

Opleiding: Stress en burn-out coaching - Antwerpen I 07.11

Nu inschrijven

Praktische informatie

Datum 07.11 - 06.02 I Locatie Better Minds at Work - Kanaal Site - Stokerijstraat 17, 2110 Wijnegem